Quyền Riêng Tư

Việc bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng là rất quan trọng đối với Kiến Trúc Việt Xanh.

Kiến Trúc Việt Xanh cam kết bảo vệ quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân của họ và xác nhận rằng tất cả thông tin cá nhân mà Người dùng gửi tới Trang web https://kientrucvietxanh.com/ sẽ được xử lý theo các nguyên tắc của Quy định bảo vệ dữ liệu chung theo Chính sách bảo mật này.

Liên kết đến các trang web thuộc sở hữu Kiến Trúc Việt Xanh phụ trợ cho Trang web này được bảo vệ bởi Chính sách quyền riêng tư của Kiến Trúc Việt Xanh.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba, được cung cấp trên Trang web này, không nằm trong Chính sách bảo mật của Kiến Trúc Việt Xanh và khi truy cập các trang web của bên thứ ba đó, Người dùng nên kiểm tra các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web mà họ truy cập.

Đối với các mục đích của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, Kiến Trúc Việt Xanh xác nhận rằng:

Chủ sở hữu của Trang web là Phó chủ tịch hội kiến trúc sư trẻ Hải Phòng: Kiến trúc sư Hoàng Quốc Việt, có văn phòng đăng ký tại Tòa Nhà Akashi – Lê Hồng Phong – Hải Phòng – Việt Nam.

Kiến Trúc Việt Xanh xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng, nhân viên, thành viên, thành viên của cộng đồng tham dự các sự kiện hoặc triển lãm và những người khác, tùy thuộc vào các hoạt động liên quan.

Kiến Trúc Việt Xanh không chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, trừ khi trước tiên họ được thông báo và có được sự đồng ý để làm như vậy hoặc theo lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Kiến Trúc Việt Xanh sử dụng nhiều hệ thống thông tin tiêu chuẩn bao gồm các giải pháp dựa trên đám mây của bên thứ ba và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu Người dùng của nhân viên và đại lý của chúng tôi.

Là một tổ chức, chúng tôi sẽ tìm cách liên tục đảm bảo chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của các thành viên cần thiết cho các hoạt động xử lý hợp pháp liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Kiến Trúc Việt Xanh giữ lại dữ liệu cá nhân của Người dùng trong các khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào giá trị công trình thiết kế để khách hàng có được sự chăm sóc, tư vấn trong thời gian sau.
Chính sách lưu giữ dữ liệu mã hóa các khoảng thời gian khác nhau mà sau đó dữ liệu cá nhân sẽ bị hủy hoặc trả lại cho người dùng

Phản Hồi

Phản hồi của người dùng rất có giá trị đối với Kiến Trúc Việt Xanh và sẽ cho phép Kiến Trúc Việt Xanh phục vụ người dùng tốt hơn.

Khách hàng đưa ra quan điểm của người dùng về những gì Kiến Trúc Việt Xanh đang làm và làm thế nào để có thể làm cho mọi thứ tốt hơn rất quan trọng đối với Kiến Trúc Việt Xanh.

Nếu bất có bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc khiếu nại nào từ Khách hàng, Kiến Trúc Việt Xanh sẽ rất vui mừng được nghe. Vui lòng gửi ý kiến hoặc quan tâm trực tiếp đến Kiến Trúc Việt Xanh theo số 096 333 2246 hoặc qua email đến địa chỉ email: thietkekientrucvietxanh@gmail.com

Thay Đổi

Vì các chính sách luôn thay đổi, Kiến Trúc Việt Xanh khuyến nghị Người dùng thường xuyên tham khảo khu vực này của Trang web để đảm bảo rằng bạn biết về Điều khoản sử dụng gần đây nhất của Kiến Trúc Việt Xanh, Chính sách bảo mật của Kiến Trúc Việt Xanh và các chính sách khác.

Kiến Trúc Việt Xanh có quyền sửa đổi, thêm hoặc thay đổi các Điều khoản sử dụng này, Chính sách bảo mật của Kiến Trúc Việt Xanh và bất kỳ chính sách nào khác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng lên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang sau khi sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi đã được thực hiện là sự chấp nhận của Người dùng đối với sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi.

Luật Chi Phối

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp và các bên theo đó chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Việt Nam.