Đơn Giá Thiết Kế Kiến Trúc

Cách Tính Diện Tích Thiết Kế Kiến Trúc

Diện tích thiết kế Kiến Trúc được tính là diện tích các sàn tính đến phần giọt danh, không tính diện tích mái.

Diện tích sân vườn, cảnh quan, hàng rào, cổng tính 50%. Nhưng hiện nay công ty đang có chính sách hỗ trợ quy hoạch cảnh quan sân vườn và cổng, hàng rào.

Mọi thắc mắc, thông tin cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Qua Hotline 096 333 2246 or điền thông tin, ưu cầu vào Form tư vấn ở trang chủ.