Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09

Mẫu thiết kế mặt tiền nhà phố 4 tầng hiện đại NPHD4-09. Ngôi nhà có hương Tây Bắc nên buổi chiều nhận một lượng ánh sáng lớn, các kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp sử dụng  lam chống nắng kết hợp với cây leo để ngăn lại lượng lớn ánh sáng mạnh, chỉ lấy một lượng ánh sáng vừa đủ. 

Hình Ảnh Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09

Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09
Mẫu Thiết Kế Mặt Tiền Nhà Phố 4 Tầng Hiện Đại NPHD4-09